Vzdělávání

Školní vzdělávací program, aneb kdo je Pavouček Poutníček?

Postavička pavoučka Poutníčka provází naše děti celým školním rokem. Pavouček je průvodce, kamarád. Občas zavítá i do rodiny dětí prostřednictvím maňáska Pavoučka a do Deníku rodiče zapíší své víkendové zážitky s ním. Tím se nám přiblíží i rodinné prostředí našich dětí, vzájemně se lépe poznáme a porozumíme snadněji našim dětem a rodiny naší vzdělávací strategii.

Pavouček společně s dětmi plánuje jejich vzdělávání. O daném tématu formou brainstormingu děti zpočátku přinesou své dosavadní zkušenosti. Učitelka na ně naváže.

Připraví činnosti do center aktivit, které zkušenosti dětí posunou a rozvinou. Vše se děje formou problémového učení, badatelských aktivit, experimentování, exkurzí, propojením s reálným světem a vtažením rodičů, partnerů školy z oborů, o které ve vzdělávání právě běží. V centrech aktivit, která si děti vybírají se rozvíjí v rámci tématu jejich silné stránky. Děti prezentují v reflexním kruhu co se naučili, komu pomohli, předvedou, co nacvičili, zazpívají, zahrají divadlo.

Na závěr tématu společně s dětmi doplníme nové znalosti a zkušenosti na mapu dosavadních znalostí. Rodiče se pak mohou dozvědět, o čem se děti ve školce učí, co se dozvěděli a o čem si s nimi ještě mohou doma povídat, kam zajet na výlet, jakou koupit knihu.

Pavoučkova společnost dává dětem poznat, co je to přátelství, soudržnost, různost kulturních komunit, porozumění odlišnostem mezi lidmi.

Alternativa pro děti, které po obědě nespí

Je nabídka klidových rozvíjejících aktivit v ústraní třídy. V tento čas, s dětmi před nástupem do první třídy, probíhají aktivity rozvíjející předškolní zralost.

Logopedie

S dětmi, které mají vady řeči a navštěvují logopedickou poradnu, pracuje pedagog individuálně i během dne, podle dohody s rodiči. 

Děti s odkladem školní docházky

A s podpůrnými opatřeními pracují s pedagogem a v případě potřeby i s asistentem pedagoga, individuálně, podle svých potřeb, mají vypracovaný individuální vzdělávací plán.

Každé dítě je jedinečné a jiné

Jeho individuální vývoj tak probíhá formou nabídky v Centrech aktivit tak, že rozvíjí jedinečnost jeho osoby, včetně schoponosti spolupráce, tolerance a sociálního cítění.

Další aktivity

Angličtina

Plavecký výcvik

Keramika

Exkurze

Workshopy

Společné akce rodičů a dětí

Výlety a školy v přírodě

Divadla