Ukázková přírodní zahrada

Přírodní zahrada

Plaketa ukázková přírodní zahrady se udílí zahradám, které propagují šetrný přístup k životnímu prostředí. Hlavními kritérii je nepoužívání pesticidů, které narušují rovnováhu v zahradě a zabíjí i užitečný hmyz, dále nepoužívání lehce rozpustných minerálních hnojiv, jež se vyplavují do spodních vod a kontaminují půdu. V přírodní zahradě se také nepoužívá rašelina, protože její těžba ničí vzácná a neobnovitelná přírodní rašeliniště. Místo toho se zaměřujeme na výběr vhodných rostlin, které do dané lokality přirozeně patří, hnojíme organicky, mulčujeme přírodním materiálem, jako je sláma, posekaná tráva nebo nadrcené větve a v případě onemocnění rostlin používáme biologické přípravky. Tedy žádné zbytečné jedy, ale vytváření společenství rostlin a živočichů, ve kterém se vše navzájem doplňuje a podporuje.

V tomto prostředí zároveň vznikla i centra aktivit, které přenášíme z vnitřních prostor budovy do venkovních. Propojením programu Začít spolu s iniciativou Přírodní zahrady vzniklo podnětné prostředí, ve kterém se děti vzdělávají na čerstvém vzduchu s důrazem na jejich individuální potřeby.

Semínkovna

Semínkovna je prostor pro volné šíření semen z vlastních zahrad, semen chemicky neošetřených. Naše semínkovna je v provozu od dubna 2019  a je umístěna v knihobudce před školkou. Volný přístup k ní mají rodiče i veřejnost, která se o ní může dozvědět na www.semínkovny.com. Najdete zde semínka okrasných i užitkových rostlin pěstovaných na naší zahradě a také semínka od dalších pěstitelů. Děti jsou zapojeny do celého procesu od začátku až do konce. Sejí a sází rostliny, během sezóny se o ně starají, sklízí plody a semínka, a po usušení je balí do pytlíčků a opatřují popisky.