Skutečně Zdravá škola

Stravování

Nabídka chutného, zdravého jídla, které je připravené z kvalitních surovin je priorita ve stravování dětí naší mateřské školy. Oslovujeme regionální producenty potravinářské produkce a odebíráme od nich čerstvé produkty. Z jídelníčku dětí jsme odbourali polotovary, dochucovadla, cukry a barviva. Navštěvujeme s dětmi farmy a regionální pěstitele a pořádáme s jejich přítomností školní akce.

Jedlá zahrada

Projektem jedlá zahrada chceme dětem zprostředkovat porozumění vztahu mezi jídlem a přírodou. Učíme děti cestě potraviny na talíř. Děti pěstují zeleninu, ovoce, jedlé keře, bylinky a zpracovávají je. Vše je v souladu se Školním vzdělávacím programem. O rostliny a zahradu se staráme spolu s dětmi, jejich rodiči i prarodiči, přáteli školky i bývalými odrostlými žáčky.

Cesta ke kvalitnímu stravování znamená osvojení si dovedností a návyků, které může člověk získat od nejrannějšího věku v rodině a škole. Jde o dovednost vybrat si kvalitní, zdravé a udržitelným způsobem produkované potraviny. Příroda je zdroj, ale není nevyčerpatelný. Permakulturní způsob pěstování nastavuje taková pravidla, která jsou s přírodou v souladu. Jde o poznávání vztahů, které zde mezi rostlinami a živočichy odpradávna existují a pokud je známe, tak zjistíme, jak dobře fungují. Chceme učit děti k úctě, pokoře a lásce k přírodě a všemu živému v ní.
Od roku 2020 je naše MŠ držitelem Stříbrné medaile Skutečně zdravé školy.
Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí ČR. Program také doporučuje Ministerstvo školství jako příklad inspirativní praxe, stejně tak jej doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe.