Historie školky

1. prosince 1965

byla otevřena nová Mateřská škola v Řestokách. Přihlášeno bylo 14 místních dětí a jedno z obce Trojovice. Ředitelkou byla jmenovaná Dagmar Popelková z Chrudimi, jako první učitelka zde pracovala Jaroslava Pelikánová z Bezděkova. První kuchařkou byla paní Helena Burešová a jako školnice nastoupila Miloslava Teplá z Řestok.

Při výstavbě MŠ bylo počítáno i s využitím jedné třídy jako jeslí, pro děti 2-3 leté. Místní občané však o otevření nejevili zájem a tak zde byla umístěna stabilní ložnice. Třída jeslí byla otevřena později, v roce 1975. Bylo zde zapsáno 15 dětí. Počet dětí ve třídě pro předškolní děti se pohyboval od 30ti do 35ti dětí. Celková nejvyšší kapacita MŠ v její historii bylo 50 dětí.

1981

počet dětí razantně klesl, oddělení jeslí bylo uzavřeno.

1990 – 1999

se zařízení potýkalo s velmi malou docházkou dětí, nejméně jich bylo zapsáno v roce 1998 – pouhých 14, při průměrné denní docházce kolem sedmi dětí.

2002

V této době, pod vedením ředitelky Bc. Dagmar Krčilové, která byla jmenována v létě 2002, vzniká program Putování pavoučka Poutníčka a od něj je i název mateřské školy.

Je mnoho cest, kterými se dnešní mateřské školy mohou ubírat, ta naše venkovská školka si vybrala cestu, která je pro děti hmatatelná, uchopitelná, názorná – učí se o tom, co je obklopuje. Učí se o přírodě v přírodě, využívá moderní technologie k objasnění všeho, na co při výuce narazí. 

Naše cesta je podle programu Začít spolu, kde se klade důraz na individualitu dítěte, práce podle volby dětí v centrech aktivit. V nich děti pracují svým vlastním tempem, na úkolech přiměřených jejich schopnostem.

Děti se učí řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za svoji práci, přitom proces učení je stejně důležitý jako jeho výsledek a velký důraz je kladen na spolupráci s rodinou a komunitou.

2003

S přechodem mateřské školy do právní subjektivity od 1. ledna 2003 přišlo období, kdy se mateřská škola stala právním subjektem se všemi náležitostmi – zápisem do obchodního rejstříku, oddělením účetnictví od účetnictví obce, nastavením vlastního rozpočtu a efektivní hospodaření s ním, personální povinnosti, povinnosti nájemce budovy – starat se o svěřený majetek, provádět zákonné revize, opravy…a spousta dalších nových povinností.

Novinkou je vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu, který znamená v pedagogické práci obrovskou změnu a to tím, že si můžeme zvolit svoji vlastní cestu, jak a co vyučovat.

2010

bylo otevřeno druhé oddělení mateřské školy – z prostor stabilní ložnice tak vznikla třída se samostatným vchodem pro 10 dětí. Stávající třída byla naplněna 20ti dětmi.

Od tohoto okamžiku až doteď má školka kapacitu 30 dětí.