O mateřské škole

Základní informace

Ředitelka: 

Bc. Dagmar Krčilová

Adresa:

Mateřská škola Řestoky, okres Chrudim

Řestoky 130

Chrast u Chrudimi

538 51

Telefon: 

777 670 670 - ředitelka

775 766 658 - školní jídelna

774 670 679 - třída

E-mail: 

msrestoky@seznam.cz

Zřizovatel:

Obec Řestoky

Právní forma:

Právní subjektivita

Provozní doba:

Pondělí - Pátek

6:30 - 16:00 hod.

Prezentace

Mateřská škola Řestoky je škola s dlouholetou historií. Otevřena byla v prosinci 1965 jako jednotřídní mateřská škola s kapacitou 25 dětí.
Od září 2010 slouží mateřská škola 30ti dětem, které jsou rozděleny do dvou tříd. Rozdělení dětí do tříd záleží na věkovém složení dětí v aktuálním školním roce. Vzdělávání probíhá podle programu Začít spolu, děti si tak vybírají z nabídky Center aktivit a mohou pracovat v celém prostoru mateřské školy. Mateřská škola je vybavena moderním nábytkem, ve II. oddělení mají děti Interaktivní tabuli.

 

Mateřská škola se může pyšnit velkou zahradou s venkovní učebnou a místem pro hry dětí. Děti zde v horkých dnech najdou útočiště pod vzrostlými stromy a ve vrbičkovém tunelu. K environmentálnímu vzdělávání jim zde slouží hmatová stezka, hmyzí hotel, bylinková spirála, vyvýšené záhony pro pěstování jednoduchých druhů zeleniny, zahradní zelefon, venkovní kuchyňka, mlhoviště, zahradní altán, jezírko, jedlé keře, jabloň, hrušeň.  Školní vzdělávací program s názvem Putování Pavoučka Poutníčka je doplňován dalšími zájmovými aktivitami, předplaveckým výcvikem, kulturními a společenskými akcemi ve spolupráci s Obecním úřadem v Řestokách a místními Hasiči, apod.
   Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, tvořivé dramatiky, enviromentální výchovu a vše, co vede k přirozenému poznávání světa, který dítě obklopuje. 30.května 2017 mateřská škola získala certifikát Ukázková přírodní zahrada.

 

30.5.2017 mateřská škola získala certifikát Ukázková přírodní zahrada :-)

Plaketa ukázková  přírodní zahrady se udílí zahradám, které propagují šetrný přístup k životnímu prostředí. Hlavními kritérii je nepoužívání pesticidů, které narušují rovnováhu v zahradě a zabíjí i užitečný hmyz, dále nepoužívání lehce rozpustných minerálních hnojiv, jež se vyplavují do spodních vod a kontaminují půdu.V přírodní zahradě se také nepoužívá rašelina, protože její těžba ničí vzácná a neobnovitelná přírodní rašeliniště. Místo toho se zaměřujeme na výběr vhodných rostlin, které do dané lokality přirozeně patří, hnojíme organicky, mulčujeme přírodním materiálem, jako je sláma, posekaná tráva nebo nadrcené větve a v případě onemocnění rostlin používáme biologické přípravky. Tedy žádné zbytečné jedy, ale vytváření společenství rostlin a živočichů, ve kterém se vše navzájem doplňuje a podporuje.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči našich dětí, se Základní školou v Chrasti, ZUŠ v Chrasti, Ekocentrem Paleta,  Pedagogicko –psychologickou poradnou a Chrudimskou Besedou a okolními Mateřskými školami.

 

Psychohygiena, životospráva, psychosociální podmínky

Rozvrh činností během dne není dětem striktně vnucován za každé situace. Jeho flexibilitu omezuje pouze doba stravování.
Rodiče mohou dítě vodit do MŠ kdykoliv, je pouze nutné, aby jeho přítomnost byla ohlášena do 7.30  hod. Děti jsou každodenně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší.

Mají také dostatek volného pohybu na zahradě MŠ i v budově. Mohou využívat i obecní hřiště. Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti po obědě odpočívají minimálně 30 min., poté mohou lehátko opustit a věnovat se ve vedlejší místnosti klidným aktivitám. Do spaní děti nikdo nenutí. Všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se je uspokojovat.

Všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se je uspokojovat.

Nabízené aktivity jsou pro děti vždy přiměřené, děti je však mohou kdykoli opustit a pouze sledovat, pokud se nechtějí přímo zapojit. Hlavně nově příchozí děti, v rámci adaptace. Všichni zaměstnanci přistupují k dětem rovnocenně, nikdo není zvýhodňován ani protěžován na úkor druhého.

Všechny děti mají v naší MŠ stejná práva, je k nim přistupováno citlivě a laskavě, aby se cítily spokojeně.
Děti si s pomocí pedagoga stanovují vnitřní normy chování – pravidla, účastní se na řešení konfliktů mezi svými vrstevníky.
Snažíme se vytvářet atmosféru vzájemné spolupráce, milé komunikace, navazování nenásilných kontaktů s dětmi.
Hodnocení dětí je většinou pozitivní, citlivé, pochvalné a tolerantní.
Vztahy ve třídě se pedagogičtí pracovníci snaží vždy vést směrem kamarádství, vzájemné pomoci mezi dětmi.

Strava pro děti je plnohodnotná a vyvážená, dle příslušných předpisů. Děti mají zaveden pitný režim tak, aby se byly schopny samy obsloužit.

Do jídla děti nikdy nenutíme, jen se snažíme, aby pokrm dítě vždy alespoň ochutnalo.